Πόσο χρόνο έχεις για να κάνεις θετική εντύπωση σε μια γυναίκα;

Έχω αναφέρει και παλιότερα την σημασία της πρώτης εντύπωσης, η οποία και είναι αυτήν που θα παραμείνει και δύσκολα αλλάζει -στο μυαλό της. Μια πρόσφατη έρευνα μας εξηγεί τον χρόνο που έχουμε για να την προκαλέσουμε αυτήν την -ριμάδα την- θετική εντύπωση.

Είχα αναφέρει παλιότερα επίσης για κάποιον γνωστό μου, ο οποίος με ρώταγε τι λέει/κάνει λάθος και δεν ανταποκρίνεται θετικά καμία στις προσεγγίσεις του, στον οποίο αφού βγήκα μαζί του και τον άκουσα να πλησιάζει, παρατήρησα ότι η φωνή του έτρεμε, χωρίς φυσικά να μπορεί να το καταλάβει ο ίδιος, κάτι που μπορεί να συμβεί σε πολλούς.

Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, ο άντρας έχει 1000 milliseconds (1″), από την στιγμή που θα ανοίξει στο στόμα του, για να κριθεί αν έχει αυτοπεποίθηση ή όχι.

«We found that when a speaker is very confident about something, this can be assessed at a very early stage,» says Jiang. Confident voices eliciting higher brain activity suggests that listeners’ brains might have a preference for confident statements, assigning them more attention and processing them more quickly, he says.
[…]
When subsequently asked to score the recordings for confidence, female participants gave more extreme scores for confident and unconfident voices than did their male counterparts. This may mean females have a stronger ability to judge vocal confidence, suggests Jiang.
[…]
When played neutral-sounding statements, females showed additional sustained increases in brain activity around 1000 milliseconds after the start of the speech – a pattern that has previously been shown to occur when making judgements incorporating extra information. It suggests women may use additional, pragmatic knowledge to inform their decision on a speaker’s confidence, says Jiang.

Οι αναφορές τους λοιπόν μας εξηγούν πως -υποσυνείδητα- οι γυναίκες αποφασίζουν αν ένας άντρας «το έχει» ή «δεν το έχει», αν κάνει για αυτές ή όχι σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό εξηγεί και γιατί οι γυναίκες έλκονται από τους άντρες που είτε έχουν πυγμή, είτε είναι αγενείς ή αλαζόνες, αφού μπορείς να ακούσεις την ένταση στην φωνή τους. Είναι αυτό που έχω αναφέρει πολλές φορές σε παλιότερα άρθρα (και όπως βλέπεις είναι απόψεις που με τον καιρό επιβεβαιώνονται από έρευνες), ότι τι να τα κάνεις τα negs και τις άλλες τεχνικές, αν δεν το έχεις. Την αυτοπεποίθηση σου, η γυναίκα θα την καταλάβει άμεσα και όσο καλή θεωρία και να γνωρίζεις, δεν μπορείς να κρυφτείς.