Ατάκες από προσωπικότητες

Γαμάτες «ατάκες» από 13 ιστορικές προσωπικότητες.

Δείτε περισσότερες μετά το «break».

via