Οι Kezia Noble και Alan Roger Currie συζητούν για το "Direct" vs. "Indirect"

Η Kezia Noble, u know η γυναίκα που δηλώνει Dating Coach & Seduction Expert, συμμετέχει στην εκπομπή του Alan Roger Currie «Upfront & Straightforward» και συζητούν για την διαφορά του Direct με τον Indirect τρόπο συμπεριφοράς προς τις γυναίκες.
Ο όλος «χαβαλές» ξεκινά από τα 30′, οπότε χρησιμοποιείστε τον δείκτη για να κινήσετε το αρχείο στο συγκεκριμένο χρόνο.

Η Kezia Noble
kezia noble